HOME AWAY FROM HOME

Luksusowe Apartamenty w Goleniowie

Zadzwoń: +48 799 097 780 lub napisz:  info@goleniow-apartamenty.pl

Najlepsze noclegi w Goleniowie

Poznaj nasze Apartamenty

Apartament 1

już od 209zł /noc

Lokalizacja ul. Stanisława Mikołajczyka 15/4. Przytulny i funkcjonalny apartament. Posiada jeden pokój z aneksem kuchennym oraz łazienką. Jest to komfortowe, w pełni urządzone mieszkanie, które posiada urokliwy i cichy balkon. Idealne dla osób podróżujących służbowo jak i dla gości pragnących wypocząć.

Apartament 2

już od 209zł /noc

Lokalizacja ul. Stanisława Mikołajczyka 15/9. Przytulny i funkcjonalny apartament. Posiada jeden pokój z aneksem kuchennym oraz łazienką. Jest to komfortowe, w pełni urządzone mieszkanie, które posiada urokliwy i cichy balkon. Idealne dla osób podróżujących służbowo jak i dla gości pragnących wypocząć.

Dlaczego Central Apartments?

Dogodna lokalizacja

Atrakcyjne ceny

Wygoda i komfort

Port lotniczy

Bezpłatny parking

Central Apartments Goleniów to idealne rozwiązanie dla firm i instytucji poszukujących zakwaterowania dla swoich pracowników.

Doskonale rozumiemy potrzeby Klientów biznesowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz kompletnie wyposażone, nowoczesne apartamenty położone w dogodnych lokalizacjach w centrum Goleniowa, zapewniające spokojny i komfortowy wypoczynek.

Dla firm zainteresowanych dłuższym okresem wynajmu proponujemy preferencyjne warunki współpracy. Uprzejmie prosimy o kontakt w celu skonstruowania oferty dopasowanej do Państwa potrzeb. info@goleniow-apartamenty.pl +48 799 097 780

Zaplanuj swoją następną wizytę

WhatsApp chat

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

GOLDEN COIN Maciej Zalewski szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu www.goleniow-apartamenty.pl (Portalu) oraz w jaki sposób GOLDEN COIN Maciej Zalewski dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez GOLDEN COIN Maciej Zalewski w Portalu www.goleniow-apartamenty.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej również „ADO”) jest: Golden Coin Maciej Zalewski
z siedzibą przy Ulicy Ofiar Katynia 30,72-100 Goleniów ,  może się Pani/Pan skontaktować się z ADO za pomocą adresu mail: info@goleniow-apartamenty.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: +48 799 097 780

II. ADO będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy w szczególności najmu, wynajmu na podstawie art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będą istnieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III. Będziemy przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub wymagany przepisem prawa, nie dłużej jednak niż 10 lat lub do przedawnienia dochodzenia roszczenia w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.

IV. Pani/Pana  dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
– innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe,

V.  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu  prawo do: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

VI. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. ADO informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy.

VIII. Informuję, że ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu Golden Coin Maciej Zalewski

www.goleniow-apartamenty.pl

nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku Golden Coin Maciej Zalewski

Pliki cookies zamieszczane przez Golden Coin Maciej Zalewski zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

Golden Coin Maciej Zalewski korzysta z plików cookies w celach:

dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Rodzaje plików cookies

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Portalu stosowane są następujące rodzaje:

niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

W Przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu.

Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer
Google Chrome
Opera
Na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook,). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Golden Coin Maciej Zalewski nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w Portalu.

Użytkownik, w celu zrealizowania praw o których mowa w art. 15-20 RODO, w odniesieniu do plików cookies ma również możliwość usunięcia ich poprzez przesłanie takiej prośby na adres

info@goleniow-apartamenty.pl wraz z dodatkowymi informacjami go identyfikującymi, to znaczy z numerem identyfikującym pliki cookies pochodzące z domeny Golden Coin Maciej Zalewski pozostawione w urządzeniu końcowym Użytkownika.

W celu poprawy jakości technicznej stron na Portalu wykorzystywane są także narzędzia analityczne firmy Google. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe w przyszłości były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.